پاسخ اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایرنا

پیرو درج مطلبی با عنوان " جلسات نامنظم مجمع تشخیص مصلحت نظام " در خبرگزاری ایرنا ، برای اطلاع دست اندرکاران آن خبرگزاری محترم و تنویر افکار مخاطبان ارجمند نکاتی را متذکر می شود:

- تشکیل جلسات شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام تابع آیین نامه مصوب این مجمع می باشد و ظاهراً نگارنده محترم علی رغم عدم اطلاع کافی از ساختار و آیین نامه مجمع بدیهی ترین کار و نزدیکترین مسیر برای یافتن پاسخِ سوالات خود را نیز مدنظر قرار نداده اند. طبیعی است که برای اطلاع از زمان برگزاری جلسات و رفع ابهامات ، پیش از تماس با  اعضای محترم می توان از دبیرخانه مجمع یا روابط عمومی سوال کرد و از آنجا که دبیرخانه ، با توجه به دستور جلسات و بر مبنای تامین محتوای کارشناسی ، برای زمان بندی جلسات برنامه ریزی و از اعضای محترم مجمع برای حضور در جلسات دعوت به عمل می آورد ، عدم اطلاع یک یا چند عضو محترم  از برنامه ریزی دبیرخانه به معنای تایید بی نظمی نیست.

-  لازم به توضیح است که علاوه بر شورای مجمع، کمیسیون های متعدد اعم از کمیسیون های تخصصی صحن و کمیسیون ها و کمیته های دبیرخانه ، وظیفه تامین محتوای کارشناسی دستورات صحن را به عهده دارند که تمامی این جلسات به صورت فشرده و منظم  برگزار می شود ، همچنین ،  بر اساس حکم مقام مقام معظم‌رهبری برای اولین بار هیات عالی نظارت مجمع متشکل از پانزده عضو منتخب کار مهم  نظارت بر حسن‌اجرا و نیز بازنگری و بروز رسانی سیاست های کلی  ابلاغی را بر عهده دارد که علاوه بر عقبه کارشناسی عمیق در قالب نشست های تخصصی ،  جلسات منظم‌ این هیات نیز برگزار و‌مصوبات آن منتشر گردیده است و بدیهی است بی اطلاعی از این موارد مجوزی برای القای  شرایط خاص در مهمترین نهاد مشورتی کشور نیست.

- در بخشی از مطلب مورد بحث ، به عدم حضور کامل سران محترم سه قوه در جلسات صحن مجمع اشاره شده و این موضوع به عنوان یکی از مسائل دوره اخیر و دلیلی بر بی نظمی مطرح گردیده است، در حالی که:

اولاً : عدم حضور روسای محترم قوا اختصاص به دوره اخیر و جلسات چندماه گذشته ندارد و در ادوار مختلف مسبوق به سابقه بوده است .

ثانیاً : اطلاق نگارنده به غیبت کامل در همه جلسات از جمله جلسه اخیر نسبتی با واقعیت ندارد و کافی بود  ،  تصاویر  آخرین جلسه  مجمع ،  در خبرگزاری ایرنا ملاحظه می شد.

-   از هم گسیختگی مطالب در  یادداشت ،  این تلقی را ایجاد می نماید که ، شاید نگارنده محترم ابتدا تیتر خود را مفروض قرار داده و برای اثبات آن متشبث به دستاویزها  و عناوین مرتبط و غیر مرتبطی شده است که البته ساحت شریف  رسانه های متعهد ، از این این نوع رویکردها مبراست .

اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضمن ارج‌نهادن به جایگاه خطیر رسانه ها بویژه خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، از همکاری ها و تعملات متقابل سپاسگزاری کرده و انتظار دارد همکاران عزیز در عرصه خبر و اطلاع رسانی در انتشار اخبار و ارائه تحلیل ها دقت بیشتری اعمال فرمایند.