دعوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور مردم در راهپیمایی روز قدس