دیدار رئیس و معاونین دانشگاه علمی ـ کاربردی با آيت الله هاشمي رفسنجاني