ديدار اعضای بنیاد فرهنگی کاشان با آيت الله هاشمي رفسنجاني