دیدار وزیر، معاونین و روحانیون شاغل در وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت با آيت الله هاشمي رفسنجاني