ديدار جمعی از رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا با آيت الله هاشمي رفسنجاني