ديدار جمعی از اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با آيت الله هاشمي رفسنجاني