مراسم افطاري فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی