ديدار سفیر الجزایر در جمهوری اسلامی ایران با آيت الله هاشمي رفسنجاني