ديدار اعضای هیأت مدیره دو اتحادیه میوه و تره‌بار و مصالح فروشان با آيت الله هاشمي رفسنجاني