ديدار رئیس، معاونین و جمعی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی با آيت الله هاشمي رفسنجاني