عیادت نمایندگان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از استادان کشاورز و انتظامی