دیدار وزیر خارجه ایتالیا با آيت الله هاشمي رفسنجاني