حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم گردهمایی سراسری حزب کارگزاران سازندگی ایران اسلامی