دیدار رئیس، معاونین و مدیران مؤسسه ملی استاندارد با آيت الله هاشمي رفسنجاني