دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با آیت­ الله شیخ یوسف صانعی