دیدار روسای دانشگاه های استان خراسان رضوی با آیت الله هاشمی رفسنجانی