دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با آیت الله شبیری زنجانی