حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان مردم برای زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)