دیدار احزاب و تشکل های اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدالیون و مستقل های استان خراسان رضوی با آیت الله هاشمی رفسنجانی