دیدار اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با آیت الله هاشمی رفسنجانی