دیدار اعضای دبیران و روسای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های سراسر کشور با آیت الله هاشمی رفسنجانی