ديدار مسؤولین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با آيت الله هاشمي رفسنجاني