ديدار جمعي از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با آيت الله هاشمي رفسنجاني