حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم «دانش و ایثار» دانشگاه آزاد اسلامی