دیدار مسؤولان شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریای کشور با آیت الله هاشمی رفسنجانی