دیدار رئیس مجلس سنای لهستان با آیت الله هاشمی رفسنجانی