دیدار وزیر امور خارجه آلمان با آیت الله هاشمی رفسنجانی