دیدار رئیس، معاونین و کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با آیت الله هاشمی رفسنجانی