دیدار کانون معماران و شهرسازان جوان با آیت الله هاشمی رفسنجانی