دیدار آقای صلاح زواوی، سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران با آیت الله هاشمی رفسنجانی