حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در اختتامیه دومین همایش گردهمایی سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور