حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش هم اندیشی و همسویی دانشگاه آزاد اسلامی